Hoofdenstructuur

In dit overzicht laten we zien welke commissies & werkgroepen en welke hoofden­structuur we instellen / hebben ingesteld om de plannen vorm te geven.
De komende maanden zullen we de groepen compleet maken. De groepen bestaan vrijwel uitsluitend uit inwoners van Ulrum.

Doelstelling
Vereniging Dorpsbelangen Ulrum (DBU) is een vereniging die de belangen van de inwoners op sociaal en cultureel gebied behartigt.
De vereniging strijdt voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid en het woongenot in het dorp en telt ruim 500 leden. Het secretariaat is gevestigd aan de Singel 70, 9971 CK Ulrum.


Namen- en adressenlijst


Bestuur Stichting Ulrum 2034

Info: Johan Valkema – Leensterweg 38, 9971 EC Ulrum – (0595) 401 241 – e-mail
Leden:
• Bart van der Grinten – Elensterweg 10, 9971 BB Ulrum – (0595) 401 201 – e-mail


Raad van Toezicht (RvT) Stichting Ulrum 2034

Leden:
• Paulien Schreuder (voorzitter) – Spoorstraat 28, 9971 BE Ulrum – (0595) 402 060 – e-mail
• Renne Vogel – Brugweg 12, 9971 CS Ulrum – (0595) 402 030 – e-mail


BesluitTeam Stichting Ulrum 2034

Leden:
• Paulien Schreuder (Raad van Toezicht) – Spoorstraat 28, 9971 BE Ulrum – (0595) 402 060 – e-mail
• Renne Vogel (Raad van Toezicht) – Brugweg 12, 9971 CS Ulrum – (0595) 402 030 – e-mail
• Johan Valkema (Bestuur Stichting) – Leensterweg 38, 9971 EC Ulrum – (0595) 401 241 – e-mail
• Marianne van der Velden (DL Project 2034) – Leensterweg 40, 9971 EC Ulrum – (0595) 491 707 – e-mail


Dagelijkse Leiding (DL) van Project 2034

• Hans van der Heide – Leensterweg 8, 9971 EC Ulrum – (0595) 401 717 – e-mail
• Roelof Noorda – Snakkeburen 17, 9971 CR Ulrum – (0595) 402 626 – e-mail
• Marianne van der Velden – Leensterweg 40, 9971 EC Ulrum – (0595) 491 707 – e-mailWerkgroepen

Sport (i.o.)

Info: Jan Fokkens – Singel 38, 9971 CJ Ulrum – (0595) 402 587 – e-mail
En externe leden


Kerkhistorisch museum

Info: Mari Francissen – Elensterweg 10, 9971 BB Ulrum – (0595) 401 201 – e-mail
Overige leden: Feddy van der Veer, Peter van den Burg, Riek van Meekeren en Jan Donker


Waterloop / Toeristische ontwikkeling

Info: Bart van der Grinten – Elensterweg 10, 9971 BB Ulrum – (0595) 401 201 – e-mail
Overige leden: Hans van der Heide


Lotuspark www.lotuspark.nl

Info: Wim Pruim – Snakkeburen 12, 9971 CR Ulrum – (0595) 402 046 – e-mail
Overige leden: Martin Vos en Aly Poelstra


Asingahof

Info: Roelof Noorda – Snakkeburen 17, 9971 CR Ulrum – (0595) 402 626 – e-mail
Overige leden: Bart van der Grinten, Renne Vogel en Johan Valkema


Spoorpark

Info: Robbie Koopmans – Spoorstraat 28, 9971 BE Ulrum – (0595) 402 060 – e-mail
Overige leden: Annegriet Frik, Menne van Dijk, Roelof Noorda en externen (w.o. gemeente De Marne)


Doorgaande Route / Kunst (Elensterweg-Noorderstraat-Leensterweg)

Info: Robbie Koopmans (a.i.) – Spoorstraat 28, 9971 BE Ulrum – (0595) 402 060 – e-mail
Overige leden: Aaf Hospers, Margriet Barends en Marjan den Blanken


Kerkstraat

Bouwcommissie:

Info: Mari Francissen – Elensterweg 10, 9971 BB Ulrum – (0595) 401 201 – e-mail
Overige leden: Marco Vogel

Beheercommissie:

Info: Diny Meinardi – Trekweg 13, 9971 CT Ulrum – (0595) 402 295 – e-mail
Overige leden: Aly Poelstra

Bouwbegeleiders:

Johan Valkema en Roel Kloosterman
Overige adviseurs: Jano van Gils en Petra de Braal


Dörpzörg Ulrum

Info: Hans van der Heide – Leensterweg 8, 9971 EC Ulrum – (0595) 401 717 – e-mail
Overige leden: Annie Geertsema, Diny Meinardi, Coby Zijlstra en Johan Venema


Begraafplaatsen Ulrum

Info: Willy en Roelof Noorda – Snakkeburen 17, 9971 CR Ulrum – (0595) 402 626 – e-mail
Overige leden: Jaap Dokter, Jans Knol, Dirk Bakker, Itje Sjobbema, Annie Huizenga, Meina Haaksma en Anita Valkema


De Schatkoamer van Ollerom

Info: Anita Valkema – (0595) 402 641 – e-mail
Overige leden: Bruna Steenbeek en Itje Sjobbema


Bestuur Dorpsbelangen Ulrum

• Marco Vogel (secretaris) – Singel 70, 9971 CK Ulrum – (0595) 402 523 – e-mail
• Ineke Venhuizen (penningmeester) – Buitenlust 22, 9971 BT Ulrum – (0595) 401 813 – e-mail
• Bruna Steenbeek – Burg. Harteveltstraat 13, 9971 CL Ulrum – (0595) 401 678 – e-mail
• Wim Pruim – Snakkeburen 12, 9971 CR Ulrum – (0595) 402 046 – e-mail
• Klaas Jan Dijkstra – De Lijnbaan 19, 9971 BL Ulrum – (06) 51 31 45 20 – e-mail
• Klaas Mollema – Leensterweg 12, 9971 ED Ulrum – e-mail
• Jan Visser – Singel 42, 9971 CJ Ulrum – e-mail