Hiërarchie

De bevolking is de baas.
(soevereiniteit aan het volk)
Het gemeentebestuur is haar vertegenwoordiger: het algemeen bestuur
( de Volonté Generale )
Dorpsbelangen is haar dagelijks bestuur en wijst, samen met haar Raad van Advies, twee vertegenwoordigers aan.
Deze twee wijzen twee externen aan;
Deze vier vormen de DL; de Dominus Litis, diegenen die de gang in het proces bepalen.

Naar de mening van sommigen is hiërarchie strikt natuurlijk.
Democratie, de Volonté General, de mening van de meerderheid, de generale mening.
De mening die de meerderheid zou moeten hebben, niet te verwarren met de meerderheid van stemmen.
Wanneer de democratie massademocratie is geworden, dan houdt de democratie op te bestaan (uit “la rebelión de las masas” van José Ortega y Gasset).