Structuur

Waar mensen samenleven is cultuur en organisatie.
Zonder organisatie is geen samenleving mogelijk.

De politieke gemeenschap, de gemeenschap van de staat; de gemeenschap is niet iets wat af kan zijn.
De samenleving is iets dat steeds weer verwerkelijkt moet worden, in de zedelijke/eerbare moraal naar de vrijheid toegekeerd, de weg effenend naar het goede, de ander een naaste zijn.

Dat kan in Ulrum;

  • maar dan moet het geknakte riet niet worden gebroken;
  • en moet het goede zaad niet met het onkruid worden uitgerukt;
  • dan moet die mogelijke angst gerespecteerd worden, de angst dat te snel wordt overgegaan tot de orde van de dag, te snel wordt overgegaan naar de verkokering van de alledaagse werkelijkheid van gisteren (de overheersing door deskundigen = expertocratie).

We willen een eigen:

  • supermarkt;
  • ateliers/werkplaatsen;

De markt laten functioneren als ruimte voor creativiteit en ondernemingszin;

  • Social capitalism
  • morele aspiratie

Wat is een samenleving / dorp / stad anders dan een “klooster”.
Verdraagzaamheid.
De ander en werk.