Woningen Woddema

De herinrichting van de panden “Woddema” aan de Leensterweg (villa en loodsen naast de ingang van het sportpark) als zorgeenheden kan samen met Asingahof en/of de aanleunwoningen tot de zorg zone Ulrum worden gerekend.

Het concept gaat uit van het wonen van ouderen en jongeren in elkaars luwte. Een startzorgpunt behoeft minimaal 25 zorgafnemers in een straal van maximaal 1 kilometer, waardoor op dit concept een leidinggevende kan worden geplaatst.

Het plan Woddema behelst:

 • Een gemeenschappelijk goed geoutilleerde werkplaats;
 • U-casco’s voor geheel of gedeeltelijke afbouw van wooneenheden;
 • Een atelier-werkplaats voor reparatie, ambacht / ethiek (bouwloods of bouwkeet);
 • Sportaccommodatie;
 • Startzorgpunt (zorg zone)
  • zelfstandig wonen;
  • aanleunwoningen;
  • verzorgingshuis;
  • (verpleeghuis);
 •  Tevens een dependance voor:
  • opleiding, werving /selectie, uitzendbureau voor leidinggevenden in de zorg;
  • ondersteuning van leidinggevenden in de zorg, makelaars en anderen.

Voor de kartbaan moet een andere locatie worden gevonden, indien het idee meergeneratiewoningen in en om het pand van Woddema worden gerealiseerd