Waterloop

Het plan Waterloop is in oktober 2008 geschreven door de raadsfracties van PvdA en CDA en beschrijft de ongekende mogelijkheden die de gemeente in het algemeen en Ulrum in het bijzonder biedt op het terrein van de waterrecreatie.

Het plan gaat uit van de kracht van het Groninger landschap, met z’n geschiedenis, de uitgestrektheid, de vergezichten, de prachtige luchten. Van oost naar west wordt de gemeente doorsneden door vaarwater. Onder het motto “van Schouwerzijl naar Lauwersoog” wordt in het plan beschreven welke kansen er zijn om de waterloop naar allerlei richtingen te versterken. In het plan worden voor Ulrum de volgende ideeën geopperd:

 • de Ulrumeropvaart verlengen en de haven Louten opnieuw uitgraven;
 • langs het water een fiets- en wandelpadennet realiseren;
 • herstel van het Trekpad Ulrum-Leens;
 • de aanleg van een nieuwe jachthaven in Ulrum;
 • de bouw van een replica van de “Ollerommer snik”;
 • het ombouwen van de keersluis in Zoutkamp tot een schutsluis;
 • verplaatsing manege Trekweg en realiseren nieuwe douche- en wasgelegenheid voor vaarrecreanten;
 • uitbreiding camping “de watergeuzen”
 • aantrekkelijker maken van het Asingapark;
 • de Hervormde Kerk in Ulrum een meerzijdige functie geven;
 • het plaatsen van bewegwijzering in het dorp (verwijzing naar bijzondere objecten, zoals scholen, arts, kerken, sport, enz.
 • het ontwerpen van infoborden, waarop de eigenschappen c.q. geschiedenis van markante objecten in het dorp worden beschreven / uitgebeeld.

De ontwerpers van het plan spraken bij de presentatie in de gemeenteraad de hoop uit, dat dit plan niet in de la zou verdwijnen. Tot nu toe zijn er nauwelijks zaken uit het plan gerealiseerd.

De uitwerking van deze structuurvisie is een mooie aanzet om een aantal van de ideeën op te pakken.

Voor verdere informatie wordt verwezen wordt naar het plan “Waterloop”

De trekschuit terug in Ulrum tijdens viering Ulrum 1834