Trekweg 2e fase

Het bestemmingsplan Trekweg 2e fase zal moeten worden herzien om de bouw van woningen op kleinere kavels mogelijk te maken.

Hiervoor zal een voorzet worden gegeven.