Toerisme en cultuur

 Als uitwerking van de dorpsvisie heeft de werkgroep Toerisme en Cultuur zich in het jaar 2003 gebogen over de vraag hoe de dorpsvisie wat betreft het onderdeeltoerisme en cultuur gestalte kan krijgen, met andere woorden hoe deze visie kan worden uitgewerkt in een plan.

De werkgroep heeft in januari 2004 een rapport opgesteld, waaruit de volgende samenvatting te maken is. Een aantal onderdelen komt ook naar voren in het plan “Waterloop” , zoals het Trekpad Ulrum-Leens, de Ulrumeropvaart, de haven Louten en de bouw van de Ollerommer snik. Die worden hier niet nader belicht.

De overige ideeën kunnen als volgt worden samengevat

 • Herstel van het kerkpad Domies til – Wester Aikemapad;
 • Ontwerpen infoborden langs trekroute Leenstertillen-Wester Aikemapad;
 • Ontwerp recreatieplek “voormalige zwemplaats Hunsingokanaal”
 • Realiseren van een kerkhistorisch museum;
 • De verplaatsing van de manege en de manege mede als uitvalsbasis laten dienen van de invoering van de Olrommer snik (trekschuit met behulp van paarden)
 • Het ontwikkelen van dorpsgerichte producten (ook beschreven in 4-15), zoals Olle rommeke (oude jenever), nije rommeke (jonge jenever) en Olle rummerke (borrelglas);
 • (op termijn) Inrichting boerderij Bouma als toeristisch centrum;
 • Aanleg nieuwe toegang vanaf Louten tot domies land (in plaats van de brug Domies til) om zo het verkeer via de H.de Cockstraat te ontlasten;
 • Omvorming hertenkamp tot kinderboerderij, met mogelijkheid tot verhuur van fietsen en kano’s;

 • Realiseren aanlegsteiger voor de snik en vissteiger;
 • Restauratie van de voormalige centrale bakkerij aan de H.Scholtestraat en inrichting daarvan tot een verzameling van toeristische attracties.
 • Verplaatsing van Bakker BV naar het bedrijvenpark, evenals de herinrichting van enkele loodsen als “feesttent” voor het houden van de jaarlijkse feestweek en winterfeesten, zoals een kerstshow, e.d.
 • Voormalige smederij aan Noorderstraat betrekken bij Neptunus;
 • Herinrichting Neptunus, tot café/cafetaria/restaurant en op de bovenverdieping hotelaccommodatie.