Sportdorp

Al in oktober 2000 heeft de Stichting Tennishal Ulrum zich tot de gemeente gewend met de vraag of de gemeente bereid is middelen beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de gymzaal in het dorp naar het terrein naast de tennishal. Het bestuur van de tennishal had even daarvoor een QuickScan laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie naast de tennishal. Drie jaar geleden heeft het bestuur opnieuw een scan laten uitvoeren. Uit de scans kwam duidelijk naar voren dat er ruimte en aanbod is voor de realisatie van een sportcentrum, waarin naast gymnastiek/turnen ook fitness en aanverwante activiteiten kunnen worden bedreven.

In eerste instantie reageerde de gemeente wat lauw op het verzoek van het tennishalbestuur. Er werd wel regelmatig met elkaar van gedachten gewisseld, maar tot een volwaardig plan kwam het aanvankelijk niet. Dat veranderde toen Stichting Philadelphia in 2008 een uitgewerkt plan presenteerde voor nieuwbouw van het zorgcentrum Asingahof. Een groot gedeelte van de nieuwbouw moest worden gerealiseerd op het terrein van de gemeentelijke gymzaal. De gemeente vroeg toen het bestuur van de stichting om haast te maken met het uitwerken van een plan voor een nieuw sportcentrum, inclusief gymzaal op het sportpark de Kley. De gemeente was bereid om hiervoor een bijdrage van € 800.000 in de investeringskosten te leveren.

Het bestuur van de stichting heeft met behulp van het advies- en bouwmanagementbureau Triple S een plan ontworpen, dat in juni 2009 is gepresenteerd aan het college.

Enkele maanden later reageerde de gemeente met de mededeling dat de nieuwbouw van Asingahof onzeker is geworden. Stichting Philadelphia verkeerde toen in financieel zwaar weer en de zorgcentra van Philadelphia in De Marne zouden worden afgestoten. Het slopen van de gymzaal tegenover Asingahof was toen ook minder dringend. De gemeente verkeerde ook zelf in financiële problemen, waardoor ze aankondigde zich te willen oriënteren op de plaats waar gymzalen zouden kunnen worden gecentraliseerd.

Het bestuur van de Stichting is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft ook naderhand nog meerdere malen vergaderd om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het plan toch uit te voeren. Momenteel worden diverse scenario’s onderzocht.