Recreatiewoningen en verplaatsbare eenheden

In een Bouwloods (bijvoorbeeld te realiseren op het bedrijvenpark) kan de ontwikkeling, de plaatsing en het onderhoud van eenheden voor verblijfsrecreatie plaats vinden. De eenheden zouden kunnen worden ontwikkeld voor het Lauwersmeergebied.

Ook het technisch en administratief beheer kan vanuit deze Bouwloods een plaats krijgen.