Noorderstraat

In de periode februari-juni 2010 hebben drie studenten van de Hanzehogeschool in het kader van hun afstudeerscriptie en op initiatief van de gemeente een dorpsonderzoek in Ulrum gepleegd. Het doel was een onderzoek te doen naar kwaliteiten van de leefomgeving in Ulrum.

Het onderzoek resulteerde in een rapport “toekomstperspectieven voor Ulrum onderzocht”. De resultaten van dit onderzoek zijn samen te vatten in de volgende items:

  • gezamenlijk leven in het groen spoor (renovatie woningen Spoorstraat)
  • vestigingsmotieven Ulrum’
  • Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?
  • “jonge starters” in Ulrum.

Met uitzondering van het eerste item (Spoorstraat) zijn de ideeën van de studenten moeilijk te kwantificeren als een onderwerp voor een plan.

Wat wel aantrekkelijk was, was het aanbod van een van de docenten van de Hanzehogeschool om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de Noorderstraat aantrekkelijk te maken voor bewoners, winkels en bedrijven.

Dit resulteerde in een opdracht van de gemeente aan de Hanzehogeschool om een onderzoek te plegen. In het najaar hebben drie studenten bouwkunde met behulp van buro Bugel/Hajema een plan gepresenteerd voor het creëren van een centraal plein tussen Noorderstraat en Asingastraat. Dit plan komt in de volgende paragraaf aan de orde.

De studenten hebben vrijwel geen aandacht besteed een de mogelijkheden om de Noorderstraat in visueel opzicht aantrekkelijker te maken. De functie van het centrale plein (noorderplein of hanzeplein) zal een aanzuigende werking hebben op de verbetering van de functies in de Noorderstraat, zo is hun oordeel.

Toch verdient het naar het oordeel van Dorpsbelangen aanbeveling om nog meer het accent te leggen op het aantrekkelijk maken van de Noorderstraat door het ontwerpen van een plan hiervoor. In het onderzoeksrapport zijn wel verschillende suggesties naar voren gekomen, die interessant zijn om verder te onderzoeken.

Een van de ideeën is om het te koop staand pand Noorderstraat 35 te verwerven en in te richten als wachtruimte c.q. ruimte voor informatie en presentatie. Ook kan er een bloemenwinkel in worden gevestigd (HV Maria) en een eerste kennismaking met de producten van de koekjesfabriek. Verder is het mogelijk om er LETS-producten aan te bieden).

Het pand van Luth zou daar ook voor kunnen dienen. In dit pand kunnen ook 2e hands artikelen worden verkocht, bijvoorbeeld als aanvulling op de verkoopactiviteiten van Peter Woddema in het voormalig badhuis.