Kunstdorp

Ulrum wordt het Kunstdorp van “De Marne”.


In onze gemeente zijn veel kunstenaars. Ulrum wordt de etalage voor deze kunst.
Het startpunt van deze route is bij de poort van Ulrum, de Spoorstraat.
Bij “Expoor” is een beeldentuin geprojecteerd. Op het terrein tussen de N361 en Spoorstraat kunnen meerdere kunstobjecten gepresenteerd worden.
Het aldaar geplande gebouw (toerisme en museumfunctie) zou aangevuld kunnen worden met een galerie.

De route loopt naar de Noorderstraat, daar is al een galerie. De leegstaande etalages krijgen een nieuwe functie en etaleren kunstobjecten, uiteraard voor zover een eigenaar dat zou willen.

Ook het voormalig bibliotheek gebouw zou een eindfunctie kunnen krijgen als galerie.

De diverse (nog te creëren) pleinen en groenvoorzieningen kunnen worden voorzien van kunstobjecten.

De toegangswegen naar Ulrum worden voorzien van de kunstobjecten van Margriet Barends. Verwezen wordt het desbetreffende plan onder de naam “Beelden bij de toegangswegen van Ulrum”.