Jongeren

Ook voor jongeren willen wij graag het dorp levendig houden. Jongeren weten vaak goed wat zij willen en kunnen dit uitstekend zelf regelen.

Jongeren dragen ook verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Door samenwerking van alle jeugd, geen uitsluiting, hulp en ondersteuning van jongeren aan jongeren die dat nodig hebben, kan de leefbaarheid in het dorp worden vergroot.

Zorg voor behoud van kwalitatief goede scholen kan alleen wanneer er voldoende leerlingen zijn. Beleid gericht op het voorkomen dat ouders hun kinderen naar scholen in andere dorpen brengen is gewenst.

Ook kinderen die niet in Ulrum naar school gaan, moeten zich thuis en betrokken kunnen voelen in hun dorp. Oudere jongeren kunnen hen betrekken in activiteiten die vanuit de jeugdsoos kunnen plaatsvinden. De jeugdsoos is er voor alle jongeren.

De jeugdsoos is een plek voor gezelligheid, plezier en vrijheid. Onder gedeelde verantwoording van iets oudere jongeren leert men op en goede manier van zijn vrijheid te genieten.

In de jeugdsoos kunnen jongeren zelf diverse activiteiten organiseren die zij leuk vinden. Te denken valt onder andere aan: workshops, themafeesten, jongerenkrant, kinderactiviteiten club, huiswerkclub, jongerenavonden, uitwisseling met andere landen (in andere landen kent men het begrip jeugdsoos niet, uitwisseling wordt gesubsidieerd door de EU), vrijwilligers activiteiten, rommelmarkt, scouting, etcetera.

De jeugdsoos is bij uitstek een plek voor de ontwikkeling van jongeren op diverse terreinen: talentenontwikkeling, actief burgerschap, educatieve ontwikkeling, informeel leren, culturele ontwikkeling en sportieve impulsen geven.

Daarmee heeft de jeugdsoos een belangrijke sociale functie in het dorp.

De jeugdsoos wordt voor een klein deel gesubsidieerd. De rest van het benodigde geld wordt voor het overgrote deel verkregen door de verkoop van drankjes, zowel alcoholische als non-alcoholische. Op deze manier worden de kosten gedekt.

Soms is er overlast van de jeugdsoos, dit komt voor en deel uit een gebrekkige isolatie van het nieuwe gebouw en omdat men binnen niet mag roken waardoor men naar buiten moet.