Beheer onroerend goed en openbare ruimte

Beheer onroerend goed

Dit betreft het onroerend goed dat in het kader van dit project in eigendom en/of beheer wordt verworven.

Beheer openbare ruimte

De openbare ruimte wordt door de gemeente beheerd. In steeds meer plaatsen laten gemeenschappen zien, dat zij in een rol spelen in het beheer van de openbare ruimte, hetzij fysiek (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers bij het verrichten van groenwerkzaamheden), dan wel bij de aansturing en de voorbereiding van plannen om het beheer efficiënter te maken.

Dorpsbelangen heeft een aantal inwoners van het dorp bereid weten te vinden om een plan te maken voor het vervangen van de versleten verwijsborden door nieuwe. Het plan behelst op belangrijke punten in het dorp nieuwe palen te (laten) plaatsen, waaraan vandalismebestendige borden zijn bevestigd. De borden verwijzen uitsluitend naar niet commerciële objecten, zoals kerken, sportaccommodaties, bezienswaardigheden, enz.

Ook het beheer van het straatmeubilair valt onder het beheer van de openbare ruimte.

Klachten en frustraties over de slechte toestand van de bestrating, het straatmeubilair en de groenvoorzieningen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Dat geldt voor zowel de openbare ruimte als de niet openbare ruimte.

Voor zover er sprake is van verwaarlozing zullen de desbetreffende eigenaren / gebruikers (gemeente, bouwstichting, particulieren) daarop moeten worden aangesproken. “Hoe en wat” zal in een plan tot uitdrukking moeten komen.