Plannen maken

Plannen van aanpak met tijdspad, financiële onderbouwing en maatschappelijke relevantie.

(globaal; per project wordt door een werkgroep onder leiding van een hoofd, afhankelijk van het ontwikkeld stadium van dat project een meer of minder uitgebreide notitie gemaakt)

  • Een continu proces van vernieuwing, aanpassing, verdwijnen en ontstaan

Hierna volgen de bijlagen van diverse ideeën in willekeurige volgorde, sommige zijn verder uitgewerkt en daarvoor verwijzen wij u naar het desbetreffende hoofd.

Alle ideeën zijn een aanzet als mogelijkheid voor een ontwikkeling. Pas na goedkeuring van het DB (Dorpsbelangen) en het fiat van het AB (gemeenteraad) gaat de volgende fase in.