Enige relevante correspondentie

Schoonheid

De  ideeën die wij in Ulrum bedenken, zullen niet volgens het geijkte patroon worden uitgevoerd.

Onze angst is dat gedachtes in een gezamenlijke ongezamenlijkheid te vroeg worden meegezogen in de massiviteit van het algemene.
Bussines as usual;
“nu gaan we aan het werk”
Het product moet meer zijn dan de som der delen, één en één moet drie zijn, dat vraagt traagheid; de bereidheid bij onszelf terecht te komen, verinnerlijking.
Hiërarchie is strikt natuurlijk.
Een samenleving raakt in chaos als elke vorm van eerbied er uit verdwijnt.
Waar heeft onze samenleving behoefte aan?
Aan welke materiële en niet materiële substantie?
Daar zijn we mee bezig in Ulrum.
Antwoorden zoeken en dan terug.

Religieuze organisaties zijn meer in staat dan de overheid om de maatschappij op positieve manier te mobiliseren en Ulrum is een overwegend religieuze organisatie.

Onze taak is positief en constructief meewerken aan de gebiedsontwikkeling van de gemeente “De Marne” in het algemeen en Ulrum in het bijzonder.
Wij zijn daartoe door “Dorpsbelangen Ulrum” en haar adviesraad uitgenodigd en werken eraan volgens een door ons nog te formuleren voorstel.

Het concept idee is als volgt samen te vatten:

  • Iedereen die een eventuele samenwerking overweegt wordt gebruikt voor het doel: Project 2034;
  • Project 2034 is het willen bijdragen aan het streven naar een hogere menselijkheid;
  • In dat streven is ook Ulrum niet het doel, Ulrum is waar het plaats vindt

De DL (dagelijkse leiding) van Dorpsbelangen Ulrum