Dorpsvisie Ulrum 2002

In het najaar van 2000 riep Dorpsbelangen een adviesraad in het leven, die de opdracht kreeg om het bestuur van Dorpsbelangen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over allerlei zaken die het dorp in welke zin dan ook zou kunnen raken. Na een intensieve en enthousiaste voorbereiding schreef de adviesraad een rapport onder de naam “Ulrum heeft ‘t, in Ulrum leeft ‘t”. In dit rapport beschreef de adviesraad de huidige ontwikkeling van het dorp en inventariseerde ook de zaken waarmee de inrichting van het dorp zou kunnen worden verbeterd.

Het bestuur van Dorpsbelangen oordeelde dat dit rapport een prachtige aanzet was tot het ontwikkelen van een dorpsvisie. Met financiële steun van de gemeente, de provincie, de Rabobank fondsen en bedrijven en met de hulp van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) heeft Dorpsbelangen een dorpsvisie ontwikkeld, die in november 2002 onder de naam “Venster naar de toekomst” het licht zag. De dorpsvisie werd vervolgens gepresenteerd aan het college van B&W van De Marne.

Hieronder laten we schematisch zien, welke onderwerpen in de dorpsvisie aan de orden kwamen, wat de wensen c.q. wat het plannen met betrekking tot die onderwerpen zijn en wat de stand van zaken van die plannen eind 2010 is.

OnderwerpWens / planStand van zaken sept.2010
Wonen
Poep op de stoepMensen aansporen eigen stoep schoon te houden, hondenbezitters via Ollerommer oproepen poep opruimen.Regelmatig is er een artikel verschenen in de dorpskrant, maar dit blijft een structureel probleem.
Schoon dorpEenmalige actie "houd je dorp schoon"Nog geen actie geweest
Werkgroep woongenotOprichting werkgroep woongenotIs in dit kader niet opgericht.
WoningbouwOp peil houden en mogelijk uitbreiding woningbouw en seniorenwoningen met zorgfunctie.Niet bekend wat de gemeente en bouwstichting willen.
Zorgfunctie AsingahofPlanontwikkeling uitbreiding zorgfunctie AsingahofDoor overname van Asingahof door Zonnehuisgroep is nieuwbouw van de baan.
Winkels, bedrijvigheid en voorzieningen
Verplaatsen bedrijvenInventariseren hoe ondernemers staan tegenover verplaatsing naar bedrijventerreinBedrijventerrein is in 2008 gerealiseerd; het is niet bekend of inventarisatie heeft plaatsgevonden.
Werkgroep sportvoorzieningenOprichten werkgroepIs gerealiseerd
Diverse sportenInventariseren behoefte aan diverse sporten en plan voor groter sportpark makenWerkgroep bouw gymzaal is bezig met onderzoek naar haalbaarheid
Werkgroep zorg en voorzieningenWerkgroep oprichten.Is gerealiseerd
ZorgcentrumMogelijkheid van uitbreiding zorgcentrum onderzoeken.Door overname van Asingahof door Zonnehuisgroep is nieuwbouw van de baan.
Verkeer en vervoer
Werkgroep verkeer en vervoerOprichten werkgroepIs gerealiseerd
Openbaar vervoerVinger aan de pols houden betreffende bereikbaarheid via openbaar vervoer.De bussen rijden nog steeds door Ulrum; ook rijdt flexbus
Parkeervoorzieningen en onderhoud voetpadenOnderzoek naar verbetering parkeervoorzieningen en plan opstellen onderhoud voetpaden.Schouwcommissie DBU functioneert al weer zo'n drie jaar
Verkeersonveilige situatiesInventariseren onveilige situaties; actiepunten aangevenOp enkele hoofdontsluitingen na is het dorp voorzien van 30 km-zones
Parkeerklusplaats vrachtauto'sOnderzoek naar de mogelijkheid parkeerklusplaats vrachtauto's.Geen ontwikkelingen bekend
Toerisme en recreatie
Werkgroep Toerisme en recreatieOprichten werkgroepIs gerealiseerd
ToerismeToeristische mogelijkheden onderzoeken en inventariserenOnderzoek Rita Sterkenburg/Wouter Hoogland (Spoorstraat e.o.), Ulrum 1834, wandelroute
Plan toerismePlan opstellen en uitvoering mogelijk maken, financiën zoekenZie hierboven
Ouderen en jongeren
OuderenactiviteitenMeer voor ouderen organiseren of meer bekendheid geven in samenhang met uitgebreid zorgcentrum.Jeu de boulesbaan geopend, er wordt actief jeu de boules gespeeld.
Beheer jeugdsoosIn de gaten houden of jongeren beheer jeugdsoos goed oppakkenEr zijn geluidsklachten door slechte isolatie van nieuwe jeugdsoos; beheer met hulp van ouderen is nu nog goed (!)
Hangplek jongerenNagaan wat geschikte hangplek isGeen ontwikkelingen