Diverse notities karakter Project 2034

Project 2034

Een samenlevingsideaal in de ethische traditie.
Niet Ulrum maar een hogere menselijkheid is het doel.
Krimp?
“Halt alles für erkoren”; sonnet uit 1662 geënt op het stoïcisme.
We lijken de grenzen van ons materialisme te bereiken.
Stoïcisme;
toenemende beheersing van begeerte hartstochten,
prevalentie van de rede,
ongevoelig voor menselijke ongemakken,
iets betekenen voor de ander,
menselijkheid.
‘Niets’ is erg alles is logisch.
“Wie zegt u dat de ander niet uw leermeester is”.
Niet Ulrum, maar een ethocratie is het doel en het begint, net als in 1834, in Ulrum; ook in Ulrum.

Een ethische gemeenschap die probeert de innerlijke ervaring van hetzij de macht van het goede, hetzij van verlossing en zondevergeving op de voorgrond te stellen en tracht tegenstellingen op theologisch en kerkelijk gebied te overbruggen.

Ethocratie; een samenleving van ethische motivatie;
wat is goed, en wat moet ik doen, eerbied voor de ander als ander.
Het fundament van begrijpen begint met begrip voor de ander.
We lijken in toenemende mate ook de negatieve consequenties te gaan zien van de, daarmee nog steeds noodzakelijke, democratische besluitvorming.
“De gevaren van een gemeenschap die geen hoger doel nastreeft”.
Ethocratie; middelen; de ander en werk.

Het antwoord van Ulrum e.a. :
(Zorg voor de ander vormt een samenleving)

De oprechte gezindheid te streven naar medemenselijkheid.

 • vraagt iemand iets van u?, geef het hem;
 • neemt iemand iets van u?, vraag het niet terug;
 • zoals u wilt, dat mensen u behandelen, behandel hen evenzo;
 • wilt u dat anderen goed voor u zijn, wees dan ook goed voor hen;
 • oordeel niet en er zal niet over u geoordeeld worden;
 • veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden;
 • laat iedereen in zijn waarde;
 • vergeef en men zal u vergeven.

 

 De doelstelling – Ulrum beroemd maken –

 • dwz: positief en stuwend: meegaan op de stroom die er al is;
 • waterloop, toerisme, overheidsplannen, dorpsbelangen, groepsideeën, persoonlijke ideeën; kortom: ideeën, belangen, wensen, ‘fantasieën’, positief aan meewerken;
 • Ulrum beroemd maken door gezamenlijk te werken aan het verhogen van de levensstandaard; de wil tot gezamenlijkheid is in zichzelf al een verhoging van die standaard;
 • Ulrum, met een uitstralende medewerking, naar de gebiedsontwikkeling De Marne; geen competitie maar over en weer aanvullend;
 • saamhorigheid; wederkerig; een ‘nieuwe’ tijd;
 • het goede, de winst van de vooruitgang behouden door ons het verlies van het verlorene goed bewust te zijn.

 

“Wederkeering 2034”

200 jaar na 1834 en 2000 jaar na de eerste ‘ons’ algemeen bekende sociale gemeenschappen met de zorg voor de ander als leidmotief.

 • de deugdbreuken van eer, via geweten, plicht, rechten van de mens, de noties individualiteit/creativiteit/ subjectiviteit, naar het jaar 2000; ik door materialisme, hier nu en direct; de ander is mijn naaste in plaats van -ik ben de ander z’n naaste.
 • Vooruitgang: in 1834 zei Ulrum “we raken met de vooruitgang met de vernieuwing ook iets waardevols kwijt”; en nu in 2010 zegt Ulrum: ook Ulrum, dat weer.
 • evenmin als in 1834 beperkt Ulrum zich niet alleen tot die vaststelling, maar het probeert ook een antwoord te vinden;
 • afscheiding is ook Wederkeering. Het einde van de weg is het begin van een nieuwe “Wederkeering 2034”

Oprichting, adres, plaats van handelingen; -Ulrum-

 • Maatschappij ter bevordering van het Stoïcisme in de Politiek (stoïcisme; benadrukken van de menselijke rede, vrij zijn van hartstochten en ongevoeligheid voor de gewone menselijke aandoeningen; prevalentie van de rede; vervullen van plichten ten opzichte van de mensheid; humaniteit.
 • partij voor de zwevende en nog niet zwevende kiezer; geen macht, proberen te begrijpen door zelfinzicht.

Partij Com-moenis, gezamenlijkheid.

 • zonder bekeringsdrang langzame verbouw;
 • begrijpen in plaats van veroordelen, redelijkheid in plaats van extremisme;
 • zorg voor de ander, het succes van de ander;
 • respect voor de ander als ander;

kritische bezinning op onze concrete zedelijke gemeenschap, in haar tijd geplaatst de essentie van de “wederkeering 1834” en nu, in de huidige tijd geplaatst, kan Ulrum wederom voor deze opgaaf kiezen.Gebiedsontwikkeling

Dankzij enige samenwerking en vooral pogingen daartoe hebben wij gemerkt dat voor ons het accent ligt bij de creatieve component daarvan.
Om te komen tot een idee tot realisatie is die component in alle stadia van het proces belangrijk, maar vooral in het beginstadium moet daar ruimte aan worden gegeven.

De omgekeerde stadia van Kierkegaard om te komen tot vervolmaking eerst geloven, dan rechtvaardigen en veroordelen, dan pas tekenen en rekenen: waar ligt de riolering en hoe loopt het stratenpatroon.

Het Suiker Unieterrein nu, moet eerst een verhaal krijgen, een essentie waaraan de voorlopers van de gebruikers van over 15 à 20 jaar nu gestalte geven.

De gemeente De Marne, provincie Groningen in het algemeen en Ulrum in het bijzonder; een identiteit voor Ulrum (1500 inwoners en vier kerken; vier, niet omdat ze zo verdeeld zijn, maar omdat ze zo verdraagzaam zijn; we hopen dat er nog veel ‘kerken’ bij komen).

Zorgzones; concentraties van diverse kleinschalige particuliere zorgconcepten met volledige verantwoordelijkheid bij zorgaanbieders in onder meer:
Groningen, Nijverdal, Bos & Lommer Amsterdam, Schilderskwartier Den Haag, Ulrum.

Ideevorming en het proces op gang brengen;
conceptueel en realisatie;
belangeloos en adviseur realisatie;
gebiedsontwikkeling ‘De Marne’ Ulrum in het bijzonder

Acties onroerend goed
Actie werk
Actie identiteit Ulrum; Wederkeering 2034; kritische bezinning op onze concrete zedelijke gemeenschap;
in 1834
en nu weer.

Daartoe oprichten in Ulrum, vanuit Ulrum, gevestigd in Ulrum;

 • maatschappij ter bevordering van het Stoïcisme in de Politiek;
 • politieke partij zonder macht oogmerk; Com-moenis voor de zwevende en nog niet zwevende kiezer.

 

ULRUM
Project 2034

Een ethische gemeenschap die probeert de innerlijke ervaring van hetzij de macht van het goede, hetzij van verlossing en zondevergeving op de voorgrond te stellen en tracht tegenstellingen op theologisch en kerkelijk gebied te overbruggen.

ETHOCRATIE

een gemeenschapsvorm van zedelijke motivatie
( eerbare, deugdelijke, morele, fatsoenlijke motivatie)

Wat is goed, en wat moet ik doen.
Eerbied voor de ander als ander
Begrip voor de ander

MERITOCRATIE

Kringloopeconomie
Zaken en de mening van mensen op hun merites beoordelen

EXPERTOCRATIE

De schijnwerkelijkheid, overheersing door deskundigen.
Ingegeven door onze subjectieve werkelijkheid.
Niks mis mee; “halt alles für erkoren”, maar de expert moet de merites volgen en niet andersom.
Het is de ziel die waarneemt en het verstand wat daar het menselijk handelen naar regelt.
Als we genoeg hebben moeten we stoppen en ons richten op het succes van de ander.

Op zijn merites beschouwd hebben we genoeg en kunnen we bezig met kringloop; afscheiding en wederkeering.

2034:
200 jaar (6 generaties) na 1834,
1000 jaar na Vulvinghem, het heem van de afstammelingen van Wolfher
2000 jaar na de eerste christelijke gemeenschappen
Een ethocratie,
Afscheiding, wederkeering, wederoprichting, leren, vormen ons tot de bestemming van een hogere menselijkheid;
een verder niveau.
Hebben of zijn.

Project 2034

 • werkmaatschappij Ulrum; starten als joint ventures;
 • beheermaatschappij M10-Ulrum: coördinatie technisch beheer, administratief beheer, aandelen beheer,

starten als Dorpsbelangen: joint venture, stichting (beheer dorpsbelangen DB) Nv, BV, vov; Vulvinghem; og. rechten, handelsmerken; alles in Ulrum gevestigd
alle ingeschreven inwoners zijn aandeelhouder.
Stemgerechtigde aandeelhouders zijn alleen de leden van dorpsbelangen.

Hoofdenstructuur

Boekhouding Noordstraat Schoonmaakonderhoud
Groenvoorziening Inkoop en Verkoop werkvoorziening
Educatie (1) Kunst Verkoop
Financiën LETS Voeding
Zorg Politiek Spoorstraat
Horeca Productontwikkeling (2) Vrijwillgers
Huisvesting Jongeren Enz.
Humaniteit Recreatie en toerisme Enz.
 • (1) o.m. bibliotheek/2e hands boekenwinkel/2e hands hapjes/lezingen; regionale geschiedenis, vergelijkende godgeleerdheid, agrarische geschiedenis/atelier werkplaats Woddema.
 • (2) o.m. U-woningen, Tacitus hutten, Amphi woningen, Mobile cottages

Alle werknemers, directie, ondernemingen moeten ingezetene zijn van Ulrum.
De inwoners van Ulrum zijn de baas.
Dorpsbelangen is haar vertegenwoordiger, de raad van advies en anderen haar raadgever.
Het gemeentebestuur is de overall-hoeder ondersteuner, regisserende overheid en faciliteit aanbieder.
Project 2034; gebiedsontwikkeling Ulrum de Marne; Rita Sterkenburg en Wouter Hoogland zijn de stuwers, attitude- en aforisme hoeders (van waaruit gedacht wordt, zinspreuken en instelling, de overall-visie).
Pm; de volonté generale; de algemene wil is niet hetzelfde als de wil van de meerderheid.
De algemene wil is wat het volk onder ideale omstandigheden zou moeten willen.
Geen democratie met het juk van de democratische besluitvorming, maar een ethocratie; wat is goed en wat moet ik doen.
1500 Inwoners en meerdere kerken, niet omdat we zo verdeeld zijn, maar omdat we zo verdraagzaam zijn.
Gezamenlijkheid; de sluiers worden weggenomen waarmee we zijn omwonden.
Vooruitgang door wederkeering; afscheiding en wederkeering 2034.

DL.

Jan Fokkens
Wouter Hoogland
Peter Modderman
Rita Sterkenburg