Aanvullende visie Dorpsbelangen Ulrum

Ulrum de Marne
Project 2034
start 2010
Visie van dorpsbelangen Ulrum (DBU) voor de komende periode.

Bestaande situatie:
Als gevolg van onder meer

 • de industrialisatie van rond 1900;
 • het logisch positivisme van de 20e eeuw;
 • 21e eeuw(s) meer welvaart voor meer mensen;
 • schaalvergroting in de landbouw;
 • het ‘kleiner’ worden van de wereld;
 • wetenschap, internet;
 • andere economische modellen;
 • schaalvergroting in bredere zin;
 • meer binnenlandse sociale rechtvaardigheid gefinancierd bij de gratie van internationale onrechtvaardigheid;

zijn we terechtgekomen in een achteraf voorspelbaar logische zogenoemde crisis en krimp.

Nu, circa 5 generaties na 1834 staan we voor een volgende Wederkeering.

De huidige situatie is dat de bestaansvoorwaarde voor de samenleving verder is verschraald door het verdwijnen van school, bibliotheek, winkels, lokale werkgelegenheid, zorg voor ouderen, mobiliteit en wat dies meer zij.
Het leven van kleine dorpen en kernen verarmt.
Om niet helemaal uit de regio te verdwijnen moeten deze activiteiten geconcentreerd worden. Dit gebeurt in de gemeente De Marne in de plaats Leens.
Het antwoord op die ontwikkeling is voor de overheid het faciliteren en stimuleren van burgerparticipatie.

Een “wederkeering” naar meer burgerparticipatie welke vervaagd was door de genoemde logische samenhang der dingen, economische politieke ontwikkelingen, welvaart, groei, enzovoort.
Een voortdurend proces van vooruitgang.

Inhoud:

 • karakter, identiteit van Ulrum door middel van diverse notities
 • leiding / werkstructuur en de plaats van het gemeente bestuur
 • diverse projecten, plannen, ideeën, mogelijkheden in verschillende stadia van ontwikkeling
 • plannen van aanpak met tijdspad, financiële onderbouwing en maatschappelijke rechtvaardiging

(globaal; per project wordt door een werkgroep onder leiding van een hoofd, afhankelijk van het ontwikkeld stadium van dat project een meer of minder uitgebreide notitie gemaakt)

De start: een kwestie van vooruitkijken en waardering oogsten