Identiteit van Ulrum

Vanaf de zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig met het ontwikkelen van een plan om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp. Ulrum heeft de laatste jaren meer dan enig ander dorp in De Marne te maken gehad met het verlies van openbare functies. Het plan Ulrum 2034 laat zien hoe de leefbaarheid kan worden behouden door de huidige functies optimaal te benutten en waar mogelijk te versterken.

Het plan is een verzameling van ideeën, die in het verder proces zullen moeten worden uitgewerkt. Hiervoor is een hoofdenstructuur ontworpen, waarbij diverse werkgroepen met een hoofd aan het roer de ideeën uitwerken.

Het plan gaat er van uit dat de inwoners van Ulrum bovenaan staan op de hiërarchische ladder van het proces van verzamelen en uitwerking van ideeën. De gemeente is het algemeen bestuur en is de instantie die regisseert en faciliteert. De Vereniging Dorpsbelangen vormt het dagelijks bestuur. Deze wordt in het kader van dit project vertegenwoordigd door Jan Fokkens en Peter Modderman, met Rita Sterkenburg en Wouter Hoogland als adviseurs.

Het plan is geen statisch document.

Het is permanent aan verandering onderhevig.

Aanvullingen wijzigingen, herzieningen van iedereen komen via de hoofden bij de DL, worden waar nodig besproken met de gemeente en gaan daarna met suggesties naar het betreffende hoofd en werkgroep.

Wij hopen met dit rapport een eerste aanzet te hebben gegeven aan de start van het project Ulrum 2034, met als resultaat de oprichting c.q. uitvoering van de plannen die onder de mom van de wederkeering heel goed zouden kunnen worden gerealiseerd.

Vereniging Dorpsbelangen Ulrum