Financiën

Startkapitaal:

Lening overheid.

Huur of rente en vaste lasten betaling voor:

 • in verband met het plan van de Hanze Hogeschool:
  • aankoop Noorderstraat 35 (winkels Noorderstraat); (eventueel en t.z.t.)
  • pand Luth (dorpscentrum?)
  • pand Piet Woddema (meergeneratiewoningen) (eventueel en t.z.t.)
 • multifunctionele productiehal (bedrijventerrein)
 • presentatieruimte Ulrum in het Lauwersmeergebied – de stad Groningen;
 • informatiecentrum De Marne (voor toeristen, werk, wonen), locatie Spoorstraat;
 • instellen risicofonds.
 • en wat dies meer zij.

Tevens honorering ambtelijk secretaris en onkosten vergoeding twee externe DL leden met huisvesting en overhead.