Disclaimer

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de website van Project 2034, met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kunnen wij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Project 2034 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op haar website.

Hoewel het streven is van Project 2034 om de website permanent beschikbaar te hebben, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website.