Project 2034 is een lokaal initiatief van en voor Ulrumers.

Met ons allen ontwikkelen we initiatieven om ervoor te zorgen dat Ulrum een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken.

Op de website vindt u actualiteiten en achtergrondinformatie over Project 2034, bijvoorbeeld het rapport Aanzet tot integrale aanpak in het kader van het Actiepro­gramma Werk Leefbaarheid Energie (WLE).


 

 

Symposium

Op dinsdagmiddag 30 mei 2017 organiseert Stichting Ulrum 2034 in het Ontmoetingscentrum aan de Schapenweg 4 een symposium ter gelegenheid van de afsluiting van het WLE-traject, waarbij de provincie financiële steun toezegde voor diverse ingrijpende plannen in Ulrum, in het kader van de Leefbaarheid.

Wilt u hieraan deelnemen meld u dan voor 23 mei aan via de mail.

Uitnodiging

 

Subsidie opplussen stopgezet

Op 08 februari jl. hebben wij moeten besluiten de subsidie voor particuliere huiseigenaren voor het opplussen van hun woningen stop te zetten.
Reden: Door nog 3 relatief grote aanvragen in de afgelopen 2 maanden is de subsidiepot leeg!!!

De regeling (verduurzamen en opplussen) die de afgelopen 3 jaar in Ulrum heeft bestaan is een zeer groot succes geweest.

Team Deel&Ulrum

 

Lotuspark opnieuw in lentetooi

Zaterdag 11 maart a.s. is het weer NL-Doet. De bedoeling is dat het Lotuspark ook dit keer weer één van de doelen is. Op die dag zal tussen 09.00 uur en 15.30 uur het park worden schoongemaakt, zal er worden geschuurd, gelakt, geverfd e.d., zodat het speelpark weer helemaal klaar is voor het nieuwe seizoen.
Uiteraard zal de inwendig mens die dag niet worden vergeten: koffie/thee, soep, broodjes etc. Voor gereedschap, schoonmaakmiddelen, verf, lak enz. zorgen wij uiteraard.
Zin om ook mee te werken, meld je dan i.v.m. de catering uiterlijk 01 maart a.s. aan bij: Roelof Noorda, Snakkeburen 17, (0595) 402626 of w.j.noorda@kpnplanet.nl

DL Project Ulrum 2034

 

Animatie over Toekomstbestendig Ulrum

Een leuk filmpje waarin in korte tijd uitgelegd wordt wat we met ons allen bereikt hebben om de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te verbeteren.

Animatie: Studio Lakmoes
Ontwikkeld i.k.v. project van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research

Bekijk de animatie “Ulrum, dorp van de toekomst”

 

Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum

In de laatste editie van deze nieuwsbrief blikt Hans van der Heide terug op de vele ontwikkelingen in de afge­lopen tijd rondom Project 2034 en uiteraard ook vooruit naar de toekomst van ons project.
Even weer bijpraten december 2016

U kunt ook eerdere afleveringen op deze website vinden.

 

Tabletcursus Dörpszörg groot succes

De door de Stichting DörpsZörg georganiseerde tabletcursus die in september van start is gegaan, is een groot succes. Inmiddels nemen 35 cursisten deel aan de cursus. De aangemelde cursisten krijgen eerst vijf lessen om de basiskennis bij te brengen. De lessen zijn geheel gratis en worden gegeven door Stephan Nicolai en vrijwilligers van de DörpsZörg.
Tabletcursus groot succes.

 

Symposium 25 november wordt verplaatst

In de nieuwsbrief van oktober hebben wij een voor­aankondiging gedaan van een symposium op 25 november. De voorbereiding vergt iets meer tijd, dus de aangekondigde datum vervalt.
Wij laten u weten wanneer de nieuwe datum bekend is.
Gewijzigde vooraankondiging symposium Ulrum.

 

Verslag informatieavond opplussen

Op de informatieavond van 23 maart 2016 is een overzicht gepresenteerd van wat er afgelopen jaar gebeurd is. Er is o.a. gekeken naar welke woningen aangepast kunnen worden om het dagelijks leven te vergemakkelijken.
Nu zijn de huurwoningen aan de beurt

 

Het Asingapark op de schop

Ulrum is uitgekozen om deel te nemen aan het Wierde­herstelplan. De wierde waarop Ulrum ligt krijgt hierbij extra aandacht.
Hierbij wordt ook het Asingapark opgeknapt. Hiervoor willen wij een werkgroep formeren om mee te denken over de toekomst van het Asingapark.
Wie wil hieraan meewerken?
Meer informatie in deze oproep.

 

Besluit over aanpassen huurwoningen Ulrum

Goed nieuws! Wierden en Borgen heeft besloten ruim 90 huurwoningen in Ulrum te gaan opplussen, in combinatie met groot onderhoud. De directie kiest voor een aanpak die past bij de bewoners, de woningen en bij Ulrum als geheel. Een mooi resultaat na een uitgebreid, inspirerend traject van onderzoek en gesprekken met bewoners!
Ook is er een besluit genomen over het realiseren van een aanbouw bij een tweede proefwoning. Deze woning wordt geheel geschikt gemaakt voor bewoning door rolstoelers. Bijzonder is dat de gemeente en Wierden en Borgen zullen samenwerken aan de aanpak van de woning. Zodra de vergunningen rond zijn beginnen de werkzaamheden.

Tijdens een informatieavond op 23 maart a.s. wordt u verder geïnformeerd over de aanpak en uitvoering van het besluit Opplussen Ulrum. Tijd en locatie moeten nog bepaald worden, maar zet de datum alvast in uw agenda. We hopen u dan te mogen verwelkomen!

Annet Ritsema en Sjoukje Veenema

 

DörpsZörg Ulrum

We hebben inmiddels een hele lijst aan contactpersonen in de diverse buurten. Lees meer over de huidige stand van zaken of neem een kijkje op de nieuwe website www.dorpszorgulrum.nl.

 

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

Dit jaar is gestart met een onderzoek naar het unieke verhaal van Ulrum. Het gaat over archeologisch en landschaps­historisch onderzoek, maar ook om te onderzoeken hoe de resultaten van dit onder­zoek bij kunnen dragen aan de ontwikkelingen in het dorp.
Afgelopen jaar zijn hiervoor de opnamen gemaakt.
[Lees meer]

 

Uitnodiging Wij deel &

Ulrum heeft een bijzonder project DEEL& Ulrum waarin de inwoners van Ulrum samen met deskundigen nadenken over de toekomst van ons dorp. Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste gasten: doeners, denkers en deskundigen. Voel je je aangesproken of ken je iemand die mee wil doen?
[Lees meer]

 

Asingapark

Studenten van Van Hall Larenstein gaan zich buigen over de mogelijkheden om het Asingapark als activiteitencentrum voor Ulrum te maken. Lees meer over wat er allemaal zou kunnen gebeuren.
[Lees meer]

 

Subsidie toekomstbestendig maken woningen

Wie denkt er niet eens aan zijn huis toekomstbestendig te maken? Zo kun je zo lang mogelijk in je eigen huis wonen. Ook het duurzaam aanpassen van je woning kan veel voordeel opleveren. Diverse energiemaatregelen kunnen helpen de energiekosten behoorlijk te verlagen. En het verhoogt de waarde van de woning.
Niet iedereen is direct financieel in staat dit te realiseren. Of weet niet precies waar je dan allemaal aan kan denken.

Via het project Ulrum 2034 en DEEL& Ulrum willen we je graag op weg helpen. Niet alleen door adviezen te geven maar ook met een riante subsidie. We hebben inmiddels een duidelijk overzicht van wat er allemaal valt onder het toekomstbestendig maken van de woning.
In deze folder meer hierover.
Een nadere toelichting na de eerste informatieavond.

 

Even weer bijpraten

Nieuwe ontwikkelingen rondom Project 2034 worden besproken in de nieuwsbrief van Hans van der Heide.

November 2016
Oktober 2016
September 2016
Maart 2016
December 2015
Oktober 2015
September 2015
Mei/juni 2015
April 2015
Maart 2015
Februari 2015
December 2014
November 2014
Oktober 2014
Juni 2014
Mei 2014
April 2014
Maart 2014
Januari/Februari 2014


Oudere berichten

Boek over de geschiedenis van Ulrum

Binnenkort verschijnt een boek met de aantekeningen van dhr. E. Nienhuis die eerder in de dorpskrant d’ Ollerommer zijn verschenen.
Wilt u ook een of meer exemplaren bestellen? Het kan nu nog, binnenkort gaat de oplage naar de drukker.
Zie De geschiedenis van Ulrum 1900-1960 hoe u het boek kunt bestellen.

 

Ulrum op TV

In juni van dit jaar is het programma ‘Koppig dorp’ op de tv uitgezonden. Hierin wordt getoond hoe Ulrum omgaat met de gevolgen van de krimp. Meer informatie op de website koppigdorp.nl.
Zie ook de reacties van kijkers op die website en op Twitter.
[Lees meer]

 

Stem op Ulrum – Kern met Pit

Jaarlijks organiseert Koninklijke Nederlandsche Heide­maatschappij (KNHM) een verkiezing van de Kern met Pit voor goede ideeën van bewoners om hun leefomgeving te verbeteren.

Wij hebben ons hiervoor aangemeld met als specifiek project het Ontmoetingspunt in combinatie met Lotuspark.

Mocht Ulrum verkozen worden als Kern met Pit 2014 dan is daar een geldprijs aan verbonden die we voor ons project kunnen gebruiken. Laat uw stem horen en help mee het Ontmoetingspunt te realiseren.

U kunt uw stem t/m 31 december uitbrengen op de website van Kern met Pit.

 

Spandoek plots weg!

Al geruime tijd hing er bij de Schapenweg een spandoek ‘Ulrum : dorp van de toekomst’. Helaas is het verdwenen (losgesneden en meegenomen). Er komt een nieuw spandoek voor in de plaats.
[Lees meer]

 

Gedeputeerde en wethouder kwamen klussen en ondertekenden een convenant

Vrijdag 14 maart waren gedeputeerde Marianne Besselink en wethouder Herwil van Gelder aan het klussen bij het in aanbouw zijnde Lotuspark. Naast hen waren ook Dinie Rotman (beleidsmedewerker van Wierden & Borgen) en een tiental ambtenaren die acte de présence gaven.
Daarnaast hebben de partijen in het centrum van het dorp de gemaakte afspraken met Project Ulrum 2034 middels het ondertekenen van een convenant vastgelegd.
[Lees meer]

 

Met 2 euro meer besteden per week kunnen we de Spar openhouden


Deze week is bij alle Ulrumers een brief op de mat gevallen van Spar-onder­nemer Marcel Vogelzang met het verzoek de buurtsuper te helpen, met ideeën en door er wat vaker boodschappen te doen.
Met iets meer omzet kan de winkel rendabel zijn. Een bedrag van €2 per week per inwoner is al voldoende.

Bovendien moet de koelinstallatie in de winkel vervangen worden. Het moederbedrijf van de Spar wil daar een deel van financieren en Marcel Vogelzang een ander deel. Voor het resterende bedrag doet de winkelier een beroep op de inwoners van Ulrum.
[Lees meer]